Nederlandse Wiskunde Olympiade

NEDERLANDSE

WISKUNDE

OLYMPIADEClassificatie
De Nederlandse Wiskunde Olympiade opgaven uit de tweede ronde kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Hieronder staan bij elke categorie de jaartallen en de nummers van de bijbehorende opgaven.

Algebra (A)
91-1, 91-3, 94-5, 95-3, 97-3, 98-5

Getaltheorie (GT)
91-4, 92-2, 92-4, 93-1, 94-3, 95-1, 95-5, 96-2, 96-5, 97-1, 98-1, 98-3, 99-1, 00-1, 00-5

Vlakke meetkunde (VM)
91-2, 91-5, 92-3, 92-5, 93-2, 94-1, 94-4, 95-2, 96-4, 97-2, 97-5, 98-4, 99-3, 00-3

Ruimtemeetkunde (RM)
93-4, 95-4, 98-2

Rijen en reeksen (RR)
91-2, 92-5, 93-3, 94-2, 99-5

Waarschijnlijkheidsrekening en combinatoriek (WC)
92-1, 96-1, 97-4, 99-2, 00-2, 00-4

Rest categorie (RC)
93-5, 96-3, 99-4


Verschillende categorieën per jaar
Per jaar worden in de tweede ronde van de Nederlandse Wiskunde Oplympiade steeds 5 opgaven uit verschillende categorieën gevraagd. In de volgende tabel wordt aangegeven in welke categorie een opgave thuishoort.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 A WC GT VM GT WC GT GT GT GT
2 VM, RR GT VM RR VM GT VM RM WC WC
3 A VM RR GT A RC A GT VM VM
4 GT GT RM VM RM VM WC VM RC WC
5 VM VM, RR RC A GT GT VM A RR GT